Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2013. 

 

     1)    Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Krakowie. Projekt: „Ja też potrafię”

       2)    Fundacja „Słonie na balkonie”. Projekt: „Prawo do pomocy – terapia zajęciowa dla dzieci z zamkniętego oddziału psychiatrycznego”    

       3)    NOMADA Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego. Projekt: „Przyjazne przestrzenie miasta – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu”  

       4)    Dom zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli. Projekt: „Odkryj siebie”


 

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

 

W poniedziałek 19 sierpnia 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w maju konkurs wpłynęło 246 wniosków. 57 organizacji musi uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy.

Na uzupłenienie organizacje mają 7 dni. Dokumenty należy kierować na adres biura Krajowej Rady Notarialnej. 

Zestawienie wyników oceny formalnej 

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 5 października 2013 r.

 Rusza III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).  

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja do 5 lipca 2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r. 

UWAGA: Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych uległ przedłużeniu. Wnioski można nadsyłać do dnia 12 lipca 2013 roku na wskazany w regulaminie adres.


Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2012. 

      

       1)  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider” 

„Rozwojowy Zawrót Głowy”

Celem projektu jest walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje młodzież w wieku gimnazjalnym pochodzącą z terenów wiejskich. Priorytetem jest aktywizacja młodych ludzi oraz stworzenie im warunków do pracy nad samorozwojem i rozbudzaniem talentów. 


 2)   Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” 

„Zagroda Edukacyjna na Kociewiu”

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywizację ich rozwoju intelektualnego. Odbywać się to będzie poprzez zajęcia edukacyjne.


3)     Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny świat” 

„Poznaję świat, a świat poznaje mnie”

Celem projektu jest nauczenie dzieci sposobów komunikacji oraz zachowania adekwatnego do różnych, naturalnych sytuacji społecznych, z wykorzystaniem umiejętności ukształtowanych w procesie terapii.


4)     Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” 

„Czasem wystarczy tylko dobrze wykorzystać szansę!”

Adresatami projektu są podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu w wieku od 0-32 lat, z różnymi schorzeniami, m.in. opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.


5)    Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie 

„Twórcy i Odkrywcy”

Celem głownym projektu jest rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego. Będą oni mogli skorzystać m.in. z warsztatów makramy,  modelarstwa, ceramiki i tworzenia biżuterii.

 

         Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

 

W piątek 15 czerwca 2012 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w kwietniu konkurs wpłynęło 258 wniosków. 6 z nich zostało odrzuconych ze względów formalnych, natomiast 41 organizacji musi uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy.

Zestawienie wyników oceny formalnej (PDF, 340 kB)

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 2 lipca 2012 r.

 

 


Koniec zbierania zgłoszeń do konkursu grantowego 2012

 

We wtorek 15 maja 2012 r. upłynął termin składania wniosków o granty Funduszu Społecznego Notariatu.

 

Wnioski, które do tej pory napłynęły do Krajowej Rady Notarialnej zostaną teraz poddane ocenie formalnej. Jej wyniki ogłosimy 15 czerwca 2012 r. W przypadku niewielkich uchybień poszczególne organizacje zostaną wezwane do uzupełnienia zgłoszeń w terminie 5 dni roboczych.

 

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 2 lipca 2012 r.

 

 


 

Konkurs grantowy
Funduszu Społecznego Notariatu

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

 

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 000 zł.

Wnioski składać można od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2013 r.

 

„CHCĘ  CI  POWIEDZIEĆ…”

czyli przezwyciężanie barier komunikacyjnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.