Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2014. 

Publikujemy listę zwycięskich wniosków IV edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu:

  1. Fundacja Żółty Latawiec. Projekt: „Rozdkład jazdy dla autysty”
  2. Fundacja Educkacji i Twórczości. Projekt: „Raz, dwa, trzy - teraz my. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży cudzoziemskiej”    
  3. Stowarzyszenie wiejskie "Nasze Kobylany". Projekt: „Z Coolturą na Ty - aktywizacja kulturalna  
  4. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży z ADHD i specjalnej troski "Alter". Projekt: „Razem w sztuce-edukacji-rehabilitacji i terapii" 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!


 

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

W sobotę 30 sierpnia 2014 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w maju konkurs wpłynęło 237 wniosków. 52 organizacje muszą uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy. Na uzupłenienie organizacje mają 7 dni. Dokumenty należy kierować na adres biura Krajowej Rady Notarialnej. 

Zestawienie wyników oceny formalnej 

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 17 października 2014 r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków

Informujemy, iż termin naboru wniosków został przedłużony do 22 lipca 2014 roku. 


 

IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu - dyżur eksperta ds. oceny formalnej

Informujemy, że dyżury telefoniczne ekspert ds. oceny formalanej odbywają się w następujące dni:

  • Wtorki w godzinach 8:00 - 11:00
  • Piątki w godzinach 13:00 - 15:00

 


Konkurs grantowy - IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu

Od niedzieli 1 czerwca 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest po raz kolejny wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.

Wnioski składać można od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r. 


Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2013. 

  1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Krakowie. Projekt: „Ja też potrafię”
  2. Fundacja „Słonie na balkonie”. Projekt: „Prawo do pomocy – terapia zajęciowa dla dzieci z zamkniętego oddziału psychiatrycznego”    
  3. NOMADA Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego. Projekt: „Przyjazne przestrzenie miasta – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów  mieszkających we Wrocławiu”  
  4. Dom zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli. Projekt: „Odkryj siebie”

 


 

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

W poniedziałek 19 sierpnia 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w maju konkurs wpłynęło 246 wniosków. 57 organizacji musi uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy.

Na uzupłenienie organizacje mają 7 dni. Dokumenty należy kierować na adres biura Krajowej Rady Notarialnej. 

Zestawienie wyników oceny formalnej 

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 5 października 2013 r.

 Rusza III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu.

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).  

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja do 5 lipca 2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r. 

UWAGA: Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych uległ przedłużeniu. Wnioski można nadsyłać do dnia 12 lipca 2013 roku na wskazany w regulaminie adres.

 


Lista beneficjentów konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 2012. 

      

   1)  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider” 

„Rozwojowy Zawrót Głowy”

Celem projektu jest walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt obejmuje młodzież w wieku gimnazjalnym pochodzącą z terenów wiejskich. Priorytetem jest aktywizacja młodych ludzi oraz stworzenie im warunków do pracy nad samorozwojem i rozbudzaniem talentów. 

 2)   Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” 

„Zagroda Edukacyjna na Kociewiu”

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez aktywizację ich rozwoju intelektualnego. Odbywać się to będzie poprzez zajęcia edukacyjne.

3)     Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny świat” 

„Poznaję świat, a świat poznaje mnie”

Celem projektu jest nauczenie dzieci sposobów komunikacji oraz zachowania adekwatnego do różnych, naturalnych sytuacji społecznych, z wykorzystaniem umiejętności ukształtowanych w procesie terapii.

4)     Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” 

„Czasem wystarczy tylko dobrze wykorzystać szansę!”

Adresatami projektu są podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu w wieku od 0-32 lat, z różnymi schorzeniami, m.in. opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, chorobami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.

5)    Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie 

„Twórcy i Odkrywcy”

Celem głownym projektu jest rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego. Będą oni mogli skorzystać m.in. z warsztatów makramy,  modelarstwa, ceramiki i tworzenia biżuterii. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 

_______________________________________________

Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych

W piątek 15 czerwca 2012 r. zakończyła się ocena formalna wniosków grantowych nadesłanych na tegoroczny konkurs Funduszu Społecznego Notariatu.

Na ogłoszony w kwietniu konkurs wpłynęło 258 wniosków. 6 z nich zostało odrzuconych ze względów formalnych, natomiast 41 organizacji musi uzupełnić swoje wnioski o brakujące elementy.

Zestawienie wyników oceny formalnej (PDF, 340 kB)

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 2 lipca 2012 r.

 


Koniec zbierania zgłoszeń do konkursu grantowego 2012

 

We wtorek 15 maja 2012 r. upłynął termin składania wniosków o granty Funduszu Społecznego Notariatu.

Wnioski, które do tej pory napłynęły do Krajowej Rady Notarialnej zostaną teraz poddane ocenie formalnej. Jej wyniki ogłosimy 15 czerwca 2012 r. W przypadku niewielkich uchybień poszczególne organizacje zostaną wezwane do uzupełnienia zgłoszeń w terminie 5 dni roboczych.

Listę beneficjentów konkursu grantowego ogłosimy 2 lipca 2012 r.

 


 

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

 

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 000 zł.

Wnioski składać można od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2013 r.

 

 

„CHCĘ  CI  POWIEDZIEĆ…”

czyli przezwyciężanie barier komunikacyjnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.